Wat maakt de inboedelverzekering zo’n interessante verzekering?

Voor ons mensen geldt dat we tijdens ons leven eigenlijk eigenaar worden van twee verschillende soorten eigendommen. In eerste instantie is er bijvoorbeeld het vastgoed waarin we beslissen om te investeren. Voor dit vastgoed geldt dat de constructie onder de zogenaamde opstal valt. Wanneer je deze wenst te laten verzekeren tegen schade moet je er dan ook voor kiezen om een zogenaamde opstalverzekering af te sluiten. Dit gezegd hebbende is het zo dat we tijdens ons leven ook een behoorlijke hoeveelheid aan inboedel bij elkaar verzamelen. Ook voor deze losse spullen geldt dat ze zich kenmerken door een niet onaanzienlijke waarde. Wil je graag deze waarde kunnen verzekeren? Dan zal je daarvoor een zogenaamde inboedelverzekering moeten afsluiten.

Wat dien je zeker te weten over de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering is zoals de naam van deze verzekering je al aangeeft een verzekering die zorgt voor het verzekeren van de waarde van de inboedel. Dat is natuurlijk voor de hand liggend, maar wat hoort er nu precies allemaal bij de inboedel? Het gaat hierbij in het bijzonder om alle spullen die los in je woning zijn gelegen. Het betreft hier dus met andere woorden alle artikelen die je mogelijks met je mee zou kunnen nemen wanneer je op een bepaald moment zou verhuizen. 

Om precies te weten wat de inboedelverzekering dekt is het van cruciaal belang om het verschil te weten tussen de zogenaamde inboedel enerzijds en de zogenaamde opstal anderzijds. Onder deze laatste valt alles dat vast zit aan de constructie van de woning. Met andere woorden, niets van alles dat tot de opstal behoort zou je bij een verhuis naar een nieuw adres mee kunnen nemen. Dat geldt wel voor de inboedel. Alles wat hiertoe behoort zit los en kan dus met andere woorden gewoon zonder probleem mee verhuisd worden naar het nieuwe adres. 

Hoe sluit je de inboedelverzekering dan precies af? 

Ondertussen weet je dus dat al datgene wat los zit in je woning en wat dus niet aan de constructie vast hangt valt onder de inboedelverzekering. Dit brengt ons meteen bij het volgende punt van belang, namelijk de manier waarop je deze verzekering kan afsluiten. Het is immers zo dat de ene inboedelverzekering de andere niet is. Als je een verzekering wenst af te sluiten voor je inboedel zal je tot de vaststelling komen dat de onderstaande opties tot de mogelijkheden behoren:

  1. De extra uitgebreide inboedelverzekering;
  2. De allrisk inboedelverzekering; 

Er zijn al een behoorlijk aantal dekkingen die gewoon vallen onder extra uitgebreide inboedelverzekering. Denk wat dit betreft concreet maar eens aan een dekking tegen brandschade of wat bovendien ook te denken van een dekking tegen inbraak en / of diefstal. Het spreekt voor zich dat er hier bovendien ook nog heel wat meer dekkingen onder vallen. In ieder geval is er wel één dekking die uitblinkt in afwezigheid en dat is degene die de zelf veroorzaakte schade dekt aan de inboedel. Wil je graag aanspraak kunnen maken op die dekking? Dan zal je tot de vaststelling komen dat daarvoor het afsluiten van de allrisk inboedelverzekering is vereist. Dit is dan ook veruit de beste en meest complete verzekering die je voor jouw inboedel kan afsluiten. 

Welke mogelijke aanvullende verzekeringen bestaan er?

Zelfs als je ervoor kiest om de allriskverzekering voor je inboedel af te sluiten dien je er rekening mee te houden dat er nog altijd bepaalde aanvullende verzekeringen bestaan die mogelijks interessant zijn om af te sluiten. In eerste instantie kan het hierbij dan gaan om de zogenaamde buitenhuisdekking. Veel mensen weten het niet of staan er in ieder geval niet bij stil, maar de standaard inboedelverzekering dekt altijd alleen maar de inboedel die zich in de woning bevindt. Voor de inboedel die mee wordt genomen naar buiten wordt dus geen dekking verleend. 

Voor bovenstaande kan je dus een buitenhuisdekking afsluiten. Dat is echter niet alles. Het spreekt immers voor zich dat dit niet de enige aanvullende verzekering is welke voor een inboedelverzekering kan worden afgesloten. Daarnaast is het namelijk ook zo dat er zoiets bestaat als een zogenaamde kostbaarhedenverzekering. Voor een dergelijke verzekering geldt dat ze zoals de naam al weggeeft specifiek in het leven werd geroepen om kostbaarheden in te dekken. Het kan daarbij gaan om antiek, maar ook om bijvoorbeeld kunst en gelimiteerde collecties. Wanneer je deze in je woning hebt staan kan het zomaar een aanrader zijn om ervoor te kiezen om een kostbaarhedendekking af te sluiten. Zo kan je deze op de meest optimale wijze verzekeren. 

Waarom bestaat er zoiets als een glasverzekering?

Wanneer je, je gaat verdiepen in de inboedelverzekering is het zo dat je tot de vaststelling zal komen dat één van de aanvullende verzekeringen de zogenaamde glasverzekering is. Het betreft hier een verzekering welke zoals de naam je al aangeeft schade veroorzaakt aan glas. Zowel voor de opstalverzekering als voor de inboedelverzekering geldt dat glasschade (omwille van het broze karakter waar glas over beschikt) niet standaard is gedekt. Dat is iets waar je met absolute zekerheid rekening mee zal willen houden wanneer je overgaat tot het afsluiten van een dergelijke verzekering. Althans wanneer je graag wil dat er ook hier een dekking voor wordt verleend. 

De inboedelverzekering, altijd het afsluiten meer dan waard

Wanneer je als mens op een bepaalde manier een specifieke vorm van waarde hebt gecreëerd spreekt het voor zich dat je deze waarde zo optimaal mogelijk zal willen beschermen. Dat kan je onder meer doen door het afsluiten van een passende verzekering. De inboedelverzekering afsluiten zorgt er in de praktijk voor dat je er altijd zeker van kan zijn dat alle inboedel waarover je beschikt goed is beschermd tegen vormen van schade. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten schade. Bovendien heeft het bestaan van de buitenhuisdekking ons geleerd dat er ook zoiets bestaat als een dekking voor inboedel die je meeneemt naar buiten. In ieder geval, wanneer je op een zeker ogenblik niet voor vervelende verrassingen wil komen te staan is het duidelijk dat het zonder meer de moeite waard kan zijn om over te gaan tot het afsluiten van een verzekering die jouw inboedel op de meest optimale wijze zal weten in te dekken. Ga voor het afsluiten van zo’n verzekering naar www.alpina.nl